Anna Urbánová

paličkovaná čipka
Lokalita
Rožňava
E-mail
ankaurb [at] centrum.sk

K paličkovaniu som sa dostala v dospelosti. Začínala som ako samouk, vyrobila som si valec. Manžel mi pomohol so stojanom, paličky som odkúpila od inej čipkárky. Študovala som dostupnú literatúru, kde som sa zdokonaľovala nielen v technike, ale získavala som aj vedomosti z histórie tohto tradičného remesla. V roku 2010 som absolvovala akreditačný kurz paličkovanej čipky, odvtedy som si vyskúšala aj lektorovanie, pretože ma napĺňa odovzdávať svoje poznatky a technológiu ďalším záujemkyniam. Som aktívnou členkou Klubu paličkovanej čipky pri GOS v Rožňave. So svojimi prácami sa zúčastňujem na rôznych festivaloch a výstavách, ako napr.: prezentácia a ukážky splietania gemerských vzorov v poľskej Bobowe, v maďarskom Szécsényi, stretnutie členiek klubov paličkovanej čipky v Košiciach, Pribyline, Kozárde (HU), v ÚĽUV-e Košice. V roku 2017 som prezentovala gemerskú paličkovanú čipku v Moskve a v roku 2019 som mala autorskú výstavu z tvorby v Dome kultúry v Revúcej. 

VYZNAMENANIA A OCENENIA 

2004  - Vlastivedné múzeum Trebišov, Ocenenie za účasť na 15. ročníku súťažnej výstavy kraslíc "Vajíčko symbol sviatkov jarného slnovratu" - technika paličkovanej čipky, 2007  - Kysucké múzeum Čadca, Ocenenie za účasť na súťaži o najkrajšiu kraslicu - technika paličkovaná čipka, 2014 - Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete Kozárd /HU/, ocenenie za dielo paličkovanej čipky "Šperkovnica", 2015 - Združenie remeselníkov v Kozárde /HU/, Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete Kozárd, Ocenenie za dielo paličkovanej čipky so sakrálnou tematikou, 2017 - Gemerské osvetové stredisko Rožňava - Ocenenie za uchovávanie a šírenie gemerskej paličkovanej čipky na Slovensku a v zahraničí, Celoslovenská súťaž v textilnej tvorbe Kremnica, "Čestné uznanie - šperk" - paličkovaná čipka, Soľnobanský čipkársky cech Prešov, 3. miesto v súťaži "KVET" - paličkovaná čipka, 2023 - Šperky s nádychom tradíciíe-  výstava RINK v Dome remesiel VSM Košice