DEDIČSTVO INŠPIRUJE 2020

Unikátna výstava remeselných produktov z Košického kraja

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave (GOS)v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, 2. októbra 2020 za účasti župana Rastislava Trnku sprístupnili celokrajskú výstavu remeselných produktov a ľudovo-umeleckých výrobkov DEDIČSTVO INŠPIRUJE 2020. Podujatie sa konalo s obmedzeným počtom pozvaných a v súlade s aktuálnymi hygienickými opatreniami COVID-19.

Návštevníci si v rámci výstavu môžu pozrieť výrobky z keramiky, paličkovanej čipky, kože, dreva, kovu, šúpolia, prútia, vlny, rohoviny, kraslice, ručne tkané produkty, šperky či domáce bio-produkty z ovocia a z medu.

"Som hrdý na ľudí, ktorí sa aj v súčasnej dobe venujú remeslám, ku ktorým ich viedli možno aj ich predkovia. Výstava je zároveň odrazom toho, koľko zručných majstrov máme v našom kraji. Zbierku vystavovaných exponátov tvorí približne 200 predmetov, ktoré zapožičalo 42 klientov RINKu. Aj vďaka týmto aktivitám sa ukazuje, že založiť Remeselnícky inkubátor malo zmysel. Kultúra to v posledných mesiacoch nemala ľahké, preto ak chcete podporiť remeselníkov z nášho kraja, príďte do Domu remesiel. Aj s rúškom, dezinfekciou a odstupom stojí za to," pozýva na výstavu predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Činnosť Remeselníckeho inkubátora (RINK), ktorý je zriadený pri GOS, predstavila jeho riaditeľka, Helena Novotná: "Remeselnícky inkubátor sa od svojho vzniku v apríli 2019 svojou činnosťou postupne dostáva do povedomia verejnosti. Naši klienti, ktorými sú remeselníci a ľudovoumeleckí výrobcovia Košického kraja s nadšením zareagovali na ponuku prezentovať sa pred verejnosťou, obzvlášť v tomto neľahkom období. Predmety, ktoré väčšinou vídame na rôznych jarmokoch, či folklórnych festivaloch, nadobudli umiestnením v krásnych priestoroch Domu remesiel razom nádych exkluzivity, originality a jedinečnosti."

Výstava Dedičstvo inšpiruje 2020 je sprístupnená verejnosti v Dome remesiel na Hrnčiarskej ulici v Košiciach do 30. októbra 2020.

Prvá konferencia ľudových remeselníkov a ľudovo-umeleckých výrobcov s medzinárodnou účasťou pod názvom Tradičné ľudové remeslo v Košickom kraji sa uskutočnila 12. decembra 2019 v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave.

Napriek zmene pôvodného termínu sa remeselníci zišli v hojnom počte na workshope zameranom na tému Nízkonákladové formy marketingu. Teší nás ich záujem, a veľmi si vážime nových remeselníkov, ktorí sa pridali k nám. Obdivuhodné, že zavítali do RINK-u aj z druhého konca Košického kraja. Pani krasličiarka z Trebišova, mladý drevorezbár zo Somotora,...

Tak, ako novonarodené nevyvinuté dieťa je dané do inkubátora, tak môže aj začínajúci remeselník vstúpiť do inkubátora. Taktiež sa jedná o uzavretý priestor, kde remeselník dostáva "potrebnú výživu" čiže služby a poradenstvo, aby bol schopný samostatnej existencie. Po ukončení inkubácie remeselník je schopný samostatného fungovania, v tejto fáze už...

Medzinárodný festival paličkovanej čipky spája tradíciu a súčasnosť. Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizovalo v dňoch 20. a 22. septembra 2019 XII. ročník Medzinárodného festivalu paličkovanej čipky pod názvom Paličkovanie, csipkeverés, koronki.

Košická župa otvára svoj prvý remeselnícky inkubátor v Rožňave. Dom tradičnej kultúry Gemera sa stáva unikátnym vzdelávacím centrom pre ľudových remeselníkov. 24. 4. 2019 o 9:30 hod. v Dome tradičnej kultúry Gemera, Rožňava, Betliarska 8.