Eva Csuporiová

Paličkovaná čipka, drôtovanie
Remeslo
čipkárstvo
šperkárstvo
Lokalita
Rožňava
E-mail
vacekovae [at] gmail.com


Remeslo vždy bolo nejakým spôsobom v našej rodine zastúpené, moji predkovia žili v Meliate, venovali sa hrnčiarstvu. Ich potomok, môj dedo plietol krásne košíky, jeden z nich používam dodnes, ani čas mu neublížil. Ako každé dievča mojej generácie, aj ja som ovládala ručné práce ako štrikovanie, háčkovanie, vyšívanie. Ranné detstvo som prežila v Čechách, ale vrátila som sa na Gemer, do svojho rodiska a cítim sa byť hrdou Gemerčankou.“ 

Eva momentálne žije v Rožňave, kde napriek svojmu zdravotnému hendikepu neúnavnou trpezlivosťou a veľkou precíznosťou tvorí svoje úžasne diela najmä z paličkovanej čipky. Techniku paličkovania si osvojila v Klube paličkovanej čipky pri Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave, kam ju zaviedla náhoda, alebo ako sama hovorí osud, práve vtedy keď jej lekárka oznámila zákernú diagnózu a ukázala jej fotografiu, ako budú o niekoľko rokov vyzerať jej prsty, ak s nimi nebude poctivo cvičiť jemnú motoriku. Okrem paličkovania postupne  si osvojila aj techniky drôtovania a šperkárstva s korálkami. Technikou paličkovania vytvára obrazy, šperky, lustre, doplnky na odevy či obuv. Za svoje poslanie považuje šírenie umenia paličkovanej čipky, objavenie a rekonštrukciu pôvodných gemerských vzorov, najmä však jeho zachovanie pre ďalšie generácie. 
Okrem  svojej všestrannej tvorbe ochotne si nájde čas na lektorovanie v letných remeselných táboroch,  zúčastňuje sa zahraničných výstav a festivalov, kde už získala nejedno ocenenie. Naposledy, na jeseň v roku 2022 zažila so svojou paličkovanou tvorbou úspechy na Medzinárodnom festivale paličkovanej čipky v poľskom Bobowe. „Dnes už viem, že lekárka pred rokmi mala pravdu a práve paličkovanie spomalilo následky mojej diagnózy. Paličkovanie sa zároveň  stalo mojou vášňou, či spôsobom psychohygieny a relaxu. Som rada, že moje výrobky si často nájdu majiteľa ešte skôr, než ich dokončím.“ (Eva Csuporiová)