Eva Horváth

výroba z kukuričného šúpolia, šachoru, pálky a slamy

Seňa


Učaroval mi folklór, roky účinkujem vo folklórnom súbore. K ľudovým tancom a spevu však patria aj remeslá, ktorými sa naši starí rodičia živili. A mne sa zapáčilo pracovať s prírodnými materiálmi, tvoriť úžitkové predmety tradičnými postupmi. Rovnako ma bavilo venovať sa deťom v tvorivých dielňach, odovzdávať im svoje skúsenosti, tešiť sa z ich tvorby. Preto som využila možnosť ročného akreditovaného kurzu v maďarskom meste Sárospatak, kde som získala lektorskú odbornosť. Aby som sa viac zdokonalila v remesle, rozhodla som sa pre dvojročný akreditovaný kurz v Budapešti v Hagyományok háza (Dom tradícií) . Toto štúdium sa opieralo o výskum prác predchádzajúcich generácií, naučili ma celú techniku spracovania materiálu, vypletanie, šitie, tkanie, formovanie, tvorenie vzorov. 

Súčasťou štúdia bola aj záverečná práca, v mojom prípade výskum ľudového remesla. Podarilo sa mi spoznať jednu veľmi starú pani, ktorá vyrábala z kukuričného šúpolia nádherné tašky a rôzne iné predmety. Pravdepodobne som jediná, ktorej ešte na sklonku svojho života stihla odovzdať svoje vedomosti a praktické zručnosti. Pravidelne sa zúčastňujem putovných výstav, ktoré usporadúva vyššie spomínaný budapeštiansky Dom tradícií. Výstavy majú svoj postup, kedy nami dodané výrobky idú najprv pred odbornú porotu, ktorá posudzuje, či produkt spĺňa všetky atribúty tradičného remesla. Následne sú vybrané kusy vystavené v rôznych mestách. Súčasťou týchto výstav sú aj publikácie, kde sú predstavení všetci vystavujúci remeselníci. Ako remeselníčka som bola poctená aj pozvaním do maďarského parlamentu, kde som spolu s ďalšími remeselníkmi v rámci prezentácii tradičných remesiel predvádzala svoju prácu.

Spolupracujem s ÚĽUV-om, popri svojom zamestnaní venujem sa deťom ako lektorka v tvorivých dielňach. Samozrejme naďalej tvorím s nadšením a láskou k miestnym tradíciám. 


MOJE PRÁCE