Medzinárodný festival paličkovanej čipky

23.09.2019

Medzinárodný festival paličkovanej čipky spája tradíciu a súčasnosť. Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizovalo v dňoch 20. a 22. septembra 2019 XII. ročník Medzinárodného festivalu paličkovanej čipky pod názvom Paličkovanie, csipkeverés, koronki.

Mesiac september v Rožňave už tradične patrí prezentácii paličkovanej čipky, kedy Gemerské osvetové stredisko (GOS) v Dome tradičnej kultúry Gemera poskytuje priestor zahraničným a domácim čipkárkam na prezentáciu tvorby, osvojenie nových vzorov paličkovanej čipky a výmenu skúseností. Festivalu sa zúčastnili aj čipkárky z Košického kraja, registrované v Remeselníckom inkubátore Gemer.

"Teším sa, že kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja vytvárajú podmienky na uchovávanie regionálnych tradícií. Festival paličkovanej čipky je súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktorého témou je tento rok Umenie a zážitok. Rokmi sa stal zážitkom nielen pre ľudí z nášho kraja, ale z celého Slovenska a tiež zo zahraničia. Mám radosť, že sa aj mladšie generácie zaujímajú o živú prezentáciu tradičných hodnôt a majú potrebu chrániť hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo," 

uvádza Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja, ktorý nad podujatím prevzal záštitu. 

Pre účastníkov zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Česka boli pripravené odborné prednášky, tvorivé dielne splietania tradičných aj moderných motívov a sprievodný kultúrny program s prezentáciou gemerských krojov. Súčasťou festivalu bola spoločná medzinárodná výstava skvostov paličkovanej čipky z bohatej tvorby čipkárok aj autorská výstava z dielne Evy Turós. 

 "Paličkovaná čipka prežíva svoju renesanciu, o čom svedčí každoročne sa zvyšujúci záujem o účasť na našom festivale. Toto tradičné, veľmi jemné remeslo je obdivuhodné pre svoju krásu, no zároveň trpezlivosť a precíznosť, ktoré si vyžaduje," 

hodnotí Helena Novotná, riaditeľka GOS. 

Tohtoročný festival bol zameraný na regionálne čipky z Hontu, Gemera a na súčasnú modernú tvorbu. Paličkovanú čipku z Hontu účastníkom festivalu priblíži Jarmila Rybánska, Majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví paličkovanej čipky a odborná lektorka Školy remesiel ÚĽUV v Bratislave. Autorskú, súčasnú modernú čipku aktérom festivalu predstavili známe čipkárky Katarína Búranová a Lýdia Pekaríková, členky Klubu paličkovanej čipky Grácia zo Žiliny. 

"Lýdia Pekaríková sa venuje obrazovej, odevnej a úžitkovej tvorbe. Autorka v čipkárskych prácach uprednostňuje technologické postupy pásikovej čipky, používa škálu zemitých farieb, kombináciu textilných a prírodných materiálov. Katarína Búranová sa venuje obrazovej - voľnej, odevnej a úžitkovej tvorbe. V jej prácach nájdeme inšpiráciu ľudovou výšivkou," 

doplnila Valéria Munková, manažérka kultúry GOS. 

Súčasťou festivalu bola autorská výstava členky Maďarskej asociácie čipkárok Evy Turós, ktorá je držiteľkou viacerých domácich a zahraničných ocenení za autorskú tvorbu výnimočne jemnej Hunnia čipky. Kurátorkou výstavy je Erdei T.Lilla, etnografka Národného múzea úžitkového umenia v Budapešti. V rámci sprievodných aktivít sa predstavili folklórne súbory z Vlachova a Rožňavy s programom a komentovanou prehliadkou ľudového odevu. Medzinárodná výstava, bola súčasťou festivalu, v dňoch 21. - 22. 9.  Autorská výstava maďarskej čipkárky Evy Turós bola verejnosti prístupná od 21. 9. do 31. 10. 2019. 

Medzinárodný festival paličkovanej čipky sa konal pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku.

Festival z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia.