Prvý remeselnícky inkubátor v Rožňave

24.04.2018

Košická župa otvára svoj prvý remeselnícky inkubátor v Rožňave. Dom tradičnej kultúry Gemera sa stáva unikátnym vzdelávacím centrom pre ľudových remeselníkov. 24. 4. 2019 o 9:30 hod. v Dome tradičnej kultúry Gemera, Rožňava, Betliarska 8.

Slávnostné otvorenie Remeselníckeho inkubátora
Slávnostné otvorenie Remeselníckeho inkubátora

    

Historické regióny Košickej župy - Gemer, Spiš, Abov a Zemplín - boli v minulosti mimoriadne bohaté na rôzne druhy ľudového remesla a výroby. Prekvitalo čipkárstvo, hrnčiarstvo, zvonkárstvo, gubárstvo, tkáčstvo, kožušníctvo, výroba z dreva, železa či prírodných pletív. Tradičnej remeselnej výrobe sa v súčasnosti venuje iba málokto. Objavuje sa skôr len ako záľuba, než remeselná výroba na profesionálnej úrovni. 

  "Starí majstri vymreli a mladí, i keď možno objavili čaro vlastnej tvorby, akoby ju nepovažovali za dostatočne zaujímavú a najmä výnosnú činnosť, " 

uvádza Helena Novotná riaditeľka Gemerského osvetového strediska (GOS) v Rožňave a pokračuje 

 "už v čase, keď sa tvoril projekt na celkovú revitalizáciu sídla našej inštitúcie, vďaka ktorej vznikol Dom tradičnej kultúry Gemera, som uvažovala aj o zriadení remeselníckeho inkubátora. Podporu a pomoc remeselníkom, najmä z vidieckeho prostredia, považujem za dobrú investíciu, ktorá má predpoklady pozitívne zmeniť aj vnímanie ľudí o regionálnych tradíciách, o regionálnej kultúrnej identite, či ovplyvniť rozvoj turizmu, propagáciu kraja, rodinného podnikania či kreatívnej ekonomiky, " 

predstavuje začiatky tohto skvelého zámeru riaditeľka GOS. V posledných rokoch je možné v spoločnosti pozorovať mierne rastúci trend návratu k tradíciám a preferenciu produktov vyrobených na tradičný spôsob. Napriek tomu je tradičné remeselníctvo so svojimi autentickými prejavmi výroby ešte stále málo poznaná, slabo viditeľná a minimálne podporovaná súčasť kultúry. Cieľom Košickej župy je dosiahnutie čo najautentickejších výstupov na potrebnej úrovni odbornosti a kvality výroby tradičných remeselných produktov a ich prezentácií tak, aby vyhoveli očakávaniam súčasnosti.

    

Slávnostný príhovor predsedu KSK Rastislava Trnku
Slávnostný príhovor predsedu KSK Rastislava Trnku

"Osobne som rád, že prvý remeselnícky inkubátor v Košickom kraji otvárame práve na Gemeri v Rožňave. Gemer je región, kde má remeselníctvo silné historické korene a kde tradícia poctivého remesla aj dnes združuje množstvo remeselníkov. Našim cieľom je nastaviť systém ich efektívnej podpory a aktivít realizovaných pod gesciou Košického samosprávneho kraja. Verím, že prvý remeselnícky inkubátor v našom kraji pomôže lokálnym remeselníkom, bude slúžiť na zvyšovanie kvality tradičných remeselných produktov a ich prezentáciu tak, aby vyhoveli aj súčasným požiadavkám,"

uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Remeselnícky inkubátor Gemer je špecializovanou formou podpory ľudových remeselníkov a ľudovo-umeleckých výrobcov. Je unikátnym nástrojom na vytváranie priaznivých podmienok pre rozvoj tradičného remeselníctva na území Košického kraja. Určený je začínajúcim, ale aj skúseným remeselníkom z územia župy, ktorí sa chcú orientovať a zdokonaliť v modernom svete marketingu, reklamy, úspešnej prezentácii vlastnej tvorby, ako aj v oblastiach aktuálnej legislatívy, výroby, predaja a podnikania. Chcú sa viac dozvedieť o historickom vývoji remesla a doplniť svoje vedomosti a zručnosti o tradičné techniky, technológie a postupy výroby so zreteľom na estetiku a funkcionalitu produktov. Jednoducho každému, kto chce byť lepší a úspešnejší. 

Gemerské osvetové stredisko je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja. V rámci svojej územnej pôsobnosti sa špecializuje na zachovanie a rozvoj tradičného remesla. Spravuje Dom tradičnej kultúry Gemera v Rožňave (Betliarska 8), ktorý je zároveň aj sídlom GOS.