Medzinárodný deň čipiek

12.07.2021

Medzinárodný deň čipiek pripadá na 11. júl - je to sviatok všetkých čipkárok a čipkárov na celom svete. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19 sa oslava koná z domovov čipkárok. Do akcie sa zapojilo viac ako 1200 čipkárok z takmer 50 krajín sveta. Klub paličkovanej čipky pri Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave zastupujú Angela Czintelová a Anna Urbánová. Všetkým srdečne blahoželáme k sviatku!