Predstavujeme vám novú manažérku Remeselníckeho inkubátora

25.05.2021

Mgr. Petra Bangóová je od 10. mája 2021 novou posilou v pracovnom tíme Gemerského osvetového strediska v Rožňave. Nastúpila na pozíciu manažérky Remeselníckeho inkubátora (RINK).

Petra je z Rožňavy, vyštudovala manažment na Prešovskej univerzite v Prešove. Počas svojej 6-ročnej praxe na poli manažmentu kultúry nadobudla skúsenosti v oblasti marketingu ako marketing sociálnych sietí, telemarketingu, e-marketingu, a tým sa spolupodieľala na propagácii a organizácii rôznych menších či väčších kultúrnych podujatí po celom Slovensku. Hlavnou motiváciou pre podporu tradičnej ľudovej kultúry v našom kraji je pre Petru potreba budovania udržateľnosti tradičného remesla a jeho filozofie pre budúce generácie. Cíti potrebu pomôcť tradičnému remeslu v kraji, aby ostalo zachované a dôstojne prezentované človeku dneška. Obrovskou výhodou tradičného remesla je jeho schopnosť využívať trvalo udržateľné a obnoviteľné prírodné materiály, a preto si práve dnes zaslúži čo najkvalitnejšiu podporu a prezentáciu. Zastáva názor, že v konečnom dôsledku by sa to pre región malo priaznivo prejaviť vo forme zvyšovania atraktívnosti lokálnych výrobkov, kultúrnych podujatí, či turizmu. Tradičné ľudové remeselné umenie je v súčasnej dobe nositeľom dôležitých ľudských a spoločenských hodnôt ako trpezlivosť, vytrvalosť, skromnosť, zmysel pre kvalitu, estetiku, úcta k vedomostiam, skúsenostiam a v neposlednom rade cit pre regionálnu identitu.

V podobnom duchu venuje remeselníkom nasledovné slová: 

"Na spoluprácu s vami, vážení remeselníci, sa už veľmi teším a verím, že sa nám podarí napĺňať náš spoločný dlhodobý cieľ - zachovávať tradičné ľudové remeslo a prezentovať ho na čo najvyššej kvalitatívnej úrovni. Preto sa na mňa neváhajte s čímkoľvek obrátiť. Som tu pre vás."

Kontakt:
Mgr. Petra Bangóová
+421 915 884 135
petra.bangoova@gos.sk