Mgr. Mária Kováčová

paličkovaná čipka

Písal sa rok 1996. Mala som 16 rokov, keď som si v miestnych novinách prečítala inzerát o ponuke Gemerského osvetového strediska na kurz paličkovanej čipky. V našej rodine sa tomuto remeslu nevenoval nik, ale v susedstve žila pani, ktorej dcéra paličkovala. Jej nádherné čipkové brošne boli často predmetmi darov pri významných životných udalostiach, ktoré už vtedy mali "inú" pridanú hodnotu. Po ukončení kurzu som sa čipkárstvu nevenovala intenzívne, nakoľko boli prioritou iné záležitosti, ale keďže v živote má všetko svoju postupnosť, toto remeslo si na mňa počkalo v neskoršom veku. Zaujímavosťou je, že ma ešte ako gymnazistku požiadali ženy z Gemerskej Polomy, aby som im v rámci záujmovej činnosti organizovanej obcou predviedla základy paličkovanej čipky, ktoré som už ovládala. Mala som vtedy veľkú trému, ale vďaka tomuto môjmu skromnému "kurzu" pár žien dodnes paličkuje.Žijem v Rejdovej, ktorá je známa aj svojím čipkárstvom, čo podnietilo môj záujem o históriu tradičnej gemerskej čipky. V mojej záľube mi veľmi pomohla pani Angela Czintelová s ostatnými členkami Klubu paličkovanej čipky pri Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave, ktoré ma prijali medzi seba a odovzdávajú mi svoje skúsenosti.