Marta Sarnovská

paličkovaná čipka
Lokalita
Dobšiná

Môj vzťah ku paličkovanej čipke vznikol pred mnohými rokmi, keď som ešte ako výtvarníčka pracovala v Osvetovom stredisku v Rožňave. Vtedajší členovia amatérskeho filmu Gemerfilm vyhotovovali dokument o známej gemerskej čipkárke, pani Žofii Vilimovej, ku ktorému som dotvárala titulky. Obsah filmu ma veľmi zaujal, vrátili sa mi spomienky na základnú školu, keď mi pani učiteľka dávala prekresľovať motívy uznávanej umeleckej osobnosti Eleny Holéczyovej. Zistila som, že tie nádherné motívy, vystavené v galériách, robila pani Vilimová. Jemná krása čipky ma natoľko nadchla, že som pani Vilimovú osobne navštívila. Stretnutia s ňou sú nezabudnuteľné, pretože to bola charizmatická, múdra a pritom jednoduchá žena, ktorá v lete pracovala v lese a v zime paličkovala. Keď ma posadila za svoj valec, bolo rozhodnuté, že tiež začnem paličkovať. Nakúpila som si dostupnú literatúru, a začala ako samouk. Postupne som nadobudla zručnosť a odvtedy, s menšími prestávkami, paličkujem. Som členkou Klubu paličkovanej čipky pri Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave. Cez rôzne motívy som sa dostala až ku paličkovaniu rejdovského čepca, ktorého výroba je veľmi náročná a neraz sa mi pri tom vynoria spomienky na moju prababičku, ktorá pochádzala zo Spiša a nosila krásny čierny vdovský paličkovaný čepiec. Bolo to dedičstvo po jej mame a prababička si ho opatrovala ako vzácny šperk.