NOVINKY


MÁ REMESLO ZLATÉ DNO?

NEFORMÁLNE STRETNUTIE REMESELNÍKOV Z REGIÓNU SPIŠRemeselnícky inkubátor Gemer (RINK), prvý v Košickom kraji, chce poskytnúť pomoc aj remeselníkom zo Spiša. Za týmto účelom pripravuje informačné stretnutie, na ktorom môžu remeselníci načerpať inšpiráciu a získať nové poznatky o prezentácii a predaji vlastných výrobkov. Networking sa bude konať 3. augusta 2021 v Spišskom kultúrnom centre a knižnici v Spišskej Novej Vsi.

"Aj v spišskom regióne pôsobí mnoho šikovných výrobcov ľudovo-umeleckých predmetov, ktorí sú nositeľmi tradičného remesla. RINK chceme predstaviť aj na Spiši preto, aby sme zvýšili informovanosť účastníkov o tejto forme podpory a tiež oboznámili sa s ich potrebami a problémami. Na základe týchto podnetov budeme vedieť správne zacieliť tvorbu ďalších vzdelávacích a podporných aktivít. Čipkárka Anka Urbánová z Rožňavy a výrobca tradičných produktov z ovocia Oskar Szabo z Košíc porozprávajú o svojich začiatkoch a dnešných úspechoch, zároveň účastníkom poskytnú aj cenné profesionálne rady," približuje obsah networkingu Helena Novotná, riaditeľka Gemerského osvetového strediska v Rožňave.

RINK je špecializovanou formou podpory ľudových remeselníkov a ľudovo-umeleckých výrobcov a unikátnym nástrojom na vytváranie priaznivých podmienok pre rozvoj tradičného remeselníctva na území Košického kraja. Košický samosprávny kraj a Gemerské osvetové stredisko ho založili v roku 2019, sídli v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave. 


VIRTUÁLNA PREHLIADKA VÝSTAVY

DEDIČSTVO INŠPIRUJE 2020

Prinášame vám virtuálnu prehliadku našej výstavy DEDIČSTVO INŠPIRUJE 2020. Ľudovo-umelecké výrobky z Košického kraja sú inštalované v Dome remesiel v Košiciach. Navštíviť výstavu je možné do 30. októbra 2020, avšak vzhľadom k súčasnej situácii a prísnym hygienickým obmedzeniam vieme, že mnohí z vás, ktorí ste sa tešili na túto výstavu, pre ochranu svojho zdravia radšej ostávate doma.

Preto sme sa rozhodli, že vás potešíme a pozývame na virtuálnu prehliadku tejto unikátnej výstavy. 

Tak sa teda pohodlne usaďte, a nech sa páči, VSTÚPTE :)
DEDIČSTVO INŠPIRUJE 2020

VÝSTAVA ĽUDOVO-UMELECKÝCH VÝROBKOV Z KOŠICKÉHO KRAJA

Výrobky remeselníkov z Košického kraja možno obdivovať v Dome remesiel na Hrnčiarskej ulici v Košiciach 

od 2. do 30. októbra.

Celokrajská výstava remeselných produktov a ľudovo-umeleckých výrobkov DEDIČSTVO INŠPIRUJE 2020 sa uskutočňuje prvý raz v spolupráci s ďalším župným zariadením, Východoslovenským múzeom, v exkluzívnych priestoroch Domu remesiel na Hrnčiarskej ulici v Košiciach. 

Slávnostné otvorenie sa uskutoční 2. 10. 2020 o 17:00 hodine. Výstava potrvá do 30. októbra 2020.

 "V zozname nehmotného dedičstva UNESCO má Slovensko zapísaných niekoľko pokladov, medzi nimi aj drotárstvo, modrotlač či fujaru. Chrániť si naše lokálne a tradičné remeslá, ktoré obdivuje celý svet, má zmysel. S ambíciou zachovávať a rozvíjať tradičné remeslá sme zakladali aj RINK, ktorý sa postupne stáva unikátnym vzdelávacím centrom pre ľudových remeselníkov. Výstava DEDIČSTVO INŠPIRUJE 2020 prináša obyvateľom nášho kraja vzácnu prehliadku ľudovo-umeleckých výrobkov z nášho územia," uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

 "Touto výstavou sme sa rozhodli založiť tradíciu verejnej prezentácie unikátnych remeselných produktov a ľudovo-umeleckých výrobkov z územia Košického kraja, v ktorých sa odzrkadlia naše regionálne tradície, um a zručnosť starých majstrov a v neposlednom rade kvalitné spracovanie a prevedenie výrobkov," uviedla riaditeľka Gemerského osvetového strediska v Rožňave Helena Novotná.

Ako ďalej doplnila manažérka pre Remeselnícky inkubátor Renata Palme: "Veľmi nás teší, s akým nadšením remeselníci zareagovali na pripravovanú výstavu a prepožičali nám svoje výrobky. Ďakujeme im za prejavenú dôveru a veríme, že aj táto forma prezentácie ich tvorby bude mať úspech u širokej verejnosti. Návštevníci výstavy sa môžu tešiť na keramiku, paličkovanú čipku, kraslice, ručne tkané predmety, výrobky z kože, dreva, kovu, šúpolia, prútia, vlny, šperky a predstavené budú aj produkty z ovocia."

Remeselnícky inkubátor odštartoval svoju činnosť v apríli 2019 pod gesciou Košického samosprávneho kraja (KSK). Sídli v Dome tradičnej kultúry Gemera na Betliarskej 8 v Rožňave a spravuje ho Gemerské osvetové stredisko, ktoré je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja.VÝROBA ZVONOV TRADIČNOU STREDOVEKOU TECHNOLÓGIOU

Róbert Slíž, člen Remeselníckeho inkubátora v Rožňave a člen Združenia Gemerských remeselníkov v Krásnohorskej Dlhej Lúke, s cieľom zachovania tradícií, využitia tradičných technologických postupov výroby a odlievania zvonov rámci projektu "Odlievanie zvonov tradičnou stredovekou technológiou" realizoval výskumnú činnosť. Na základe získaných informácii a skúseností z terénneho výskumu, pokusov a možnosti stáže v zahraničnej zvonolejárskej dielni majstra Abela Portillu v Španielsku vytvoril výrobky - zvony, pri ktorých výrobe boli aplikované nadobudnuté poznatky, ktoré odprezentuje na prednáške v Dome tradičnej kultúry Gemera (Betliarska č. 8, Rožňava) 16. septembra 2020 o 16.30 h.

Realizáciu projektu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Všetkých srdečne pozývame!

Zároveň žiadame o dodržanie aktuálne platných opatrení slúžiacich na prevenciu šírenia COVID-19.

Info: Róbert Slíž, robertsliz.jr@gmail.com, +421 911 555 339


Záujem OC Optima participovať na tomto podujatí umožní navodiť v týchto moderných priestoroch kus jarmočnej atmosféry s vôňou dreva, kože, hliny, jemnou krásu čipiek, tepaného kovu, či kraslíc. Okrem remeselníckych výrobkov si návštevníci budú môcť zakúpiť aj chutné produkty z medu, či ovocia domácej výroby. Výrobcovia, z ktorých mnohí pokračujú v remeselnej tradícii svojich predkov, budú svoje zručnosti ako napríklad tkanie, točenie na hrnčiarskom kruhu, drevorezbu, či dekorovanie kraslíc voskom aj predvádzať. Návštevníci si niektoré z tradičných ľudových remesiel budú môcť vyskúšať aj sami.

REMESLO Z KRAJA SVETA

MALÝ JARMOK TRADIČNÝCH REMESIEL ĽUDOVO-UMELECKÝCH VÝROBCOV Z KOŠICKÉHO KRAJA

Remeselnícky inkubátor Gemer (RINK), ktorý je prvým v Košickom kraji, srdečne pozýva širokú verejnosť do Obchodného centra Optima v Košiciach na malý jarmok pod názvom Remeslo z kraja sveta. Konať sa bude v dňoch 25. a 26. augusta 2020.

"Po udalostiach doma i vo svete, spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19, boli organizátori rôznych podujatí nútení ročník 2020 vynechať. Tým sa mnohým remeselníkom, prevažne živnostníkom, zamedzila možnosť predaja výrobkov na festivaloch, či jarmokoch. V tomto náročnom období podáva RINK svojim klientom, ľudovo-umeleckým výrobcom z Košického kraja, pomocnú ruku v podobe organizovania malého jarmoku," uvádza riaditeľka Gemerského osvetového strediska, Helena NovotnáKontaktná osoba:

Petra Bangóová, manažérka RINK 

petra.bangoova@gos.sk, +421 915 884 135

Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, Rožňava


DIELO MAJSTRA LUKÁCSA

je súčasťou svetového unikátu

V malej banskej dedinke neďaleko od Rožňavy v obci Čučma sa nachádza banícky skanzen, ktorý bol vybudovaný na základe obrazu Metercia z roku 1513. Obraz, ktorého originál je umiestnený v rožňavskej Katedrále Nanebovzatia Panny Márie zachytáva nielen svätú Annu Samotretiu, patrónku stredovekých baníkov, ale aj banskú činnosť na Gemeri.

Obec Čučma sa dnes môže pýšiť naozaj pekným skanzenom, súčasťou ktorého je aj banský gápel aký sa v baníctve používal ešte za čias stredoveku.

Vstup do bane, ktorý ako replika verne znázorňuje to, čo maliar pred storočiami zachytil vo svojom obraze sa od začiatku júla pýši sochou baníka práve z dielne majstra Lukácsa. My mu blahoželáme k jeho ďalšiemu úspešnému dielu, ktoré si určite získa obdiv a priazeň malých i veľkých.

JÁN LUKÁCS - sochár, drevorezbár,  samouk z Moldavy nad Bodvou svojmu remeslu sa venuje od roku 1997. Intenzívne sa zaoberá rezbárstvom a sochárstvom od svojich 50-tich rokoch. Svoj talent vraj zdedil od svojich rodičov. Otec bol tiež sochár, samouk a bol dobrým priateľom košického sochára Vojtecha Löfflera. Túžba venovať sa sochárstvu dozrela už v jeho detskom veku. Ako dieťa, často so svojim otcom navštevoval ateliér majstra Löfflera a sledoval všetko. Najmä majstrove ruky, ako a čím pracuje.

Začal malými plastikami, v sochárstve sa venuje sochám hlavne z bronzu a kameňa. Oslovila ho aj sakrálna tvorba. V rezbárstve ho motivujú ľudové témy, ale aj abstraktná tvorba. Pracuje aj ako lektor figurálnej tvorby v ÚĹUV-e v Košiciach, pravidelne sa zúčastňuje rezbárskych plenérov.

Svoje diela prezentuje na výstavách doma ako aj v zahraničí.NAPÍSALI O NÁS

v časopise INBIZNIS

Sme radi, že napriek našej krátkej existencii si nás ľudia na Slovensku všímajú. Náš remeselnícky inkubátor sa už objavil tak v rozhlase, RTVS či v lokálnych správach. Najnovšie však v jednom prestížnom časopise.

Je pravda, že posledné "koronové" obdobie nikomu z nás nepraje, a tak snáď  INBIZNIS - časopis nielen pre podnikateľov vám prinesie krátke rozptýlenie. Témou prvého čísla je NÁVRAT K TRADÍCIÁM. Okrem množstva zaujímavých príbehov úspešných remeselníkov,  od strany 19. sa dočítate aj o našom členovi, mladom zvonolejárovi  Robovi Slížovi.  

Na strane 26. začína rozsiahla reportáž o Remeselníckom inkubátore Gemer :)

Časopis INBIZNIS vydáva Slovak Business Agency

ČASOPIS INBIZNIS NA STIAHNUTIE


Gemerská paličkovaná čipka darovaná

KEĎ VIEME PORADÍME, POMÔŽEME, SPROSTREDKUJEME

príbeh o tom, ako gemerská paličkovaná čipka sa stala oficiálnym darom mesta Rožňavy pre prezidentku Slovenskej republiky

Významnou misiou Remeselníckeho inkubátora Gemer je aj propagácia remeselníkov a ich produktov.  Existujú na to špeciálne a chytro vymyslené formy a nástroje, ktoré sa snažíme v rámci našich edukačných aktivít odovzdať aj samotným remeselníkom.

 S radosťou však zisťujeme, že vďaka vám všetkým aj náš RINK, čiže remeselnícky inkubátor sa dostáva do povedomia ľudí a inštitúcií čoraz viac. A je to dobre. Pokračujeme v edukačnom procese

REMESELNÍCKY INKUBÁTOR PONÚKA SVOJE VZDELÁVACIE WORKSHOPY AJ V NOVOM ROKU

Milí priatelia,

s radosťou vám oznamujeme, že máme pre vás nachystané pokračovanie vzdelávacích workshopov. Prvý v poradí bude dokončenie témy FACEBOOK, špeciálne pre vás, ktorí ste absolvovali predchádzajúce časti.

S tým súvisí aj naša prosba, čiže domáca úloha pre vás :

  • FANPAGE

Vrelo by sme privítali, ak by ste už mali pripravenú svoju Fanpage, ktorú by ste nám predstavili.

  • FOTKY

Bolo by taktiež prínosné mať so sebou (na USB či vo vašom notebooku, tablete a pod.) aj zopár fotiek svojich produktov.

  • TEXT POD FOTO

popis toho čo je na fotke necháme na vašej kreativite

ČO BUDEME ROBIŤ?

naučíme vás ako pridať fotky, vytvoriť fotoalbumy, spolu odkomunikujeme či je text vhodne napísaný alebo nie. Zároveň vám odprezentujeme aj tipy, ako správne napísať pútavý a inšpiratívny príspevok.

NEZABUDNITE NÁM OBRATOM OZNÁMIŤ SVOJU ÚČASŤ/NEÚČASŤ

Tešíme sa na vás


Tradičné ľudové remeslo v Košickom kraji

PRVÁ KONFERENCIA ĽUDOVÝCH REMESELNÍKOV KOŠICKÉHO KRAJA

12. decembra 2019 o 10:00 hod. v Dome tradičnej kultúry Gemera, Rožňava, Betliarska 8.


Tradičné ľudové remeslo, jeho miesto, podpora a rozvoj v podmienkach Košického samosprávneho kraja (KSK) sú nosnými témami konferencie s názvom Tradičné ľudové remeslo v Košickom kraji. Konferencia je primárne určená pre ľudových remeselníkov a ľudovo-umeleckých výrobcov. V roku 2019 pod gesciou KSK začal svoju činnosť Remeselnícky inkubátor Gemer (RINK). Ten sa postupne stáva unikátnym vzdelávacím centrom pre ľudových remeselníkov. Jedným z hlavných bodov konferencie bude predstavenie doterajších, aj pripravovaných aktivít Remeselníckeho inkubátora.

"Remeselnícky inkubátor Gemer sme v Gemerskom osvetovom stredisku otvárali v apríli a už po pár mesiacoch sa ukázalo, že má zmysel podporovať tradičné remeslá a lokálnych remeselníkov. Vďaka inkubátoru vnímame vyšší záujem remeselníkov o výrobu tradičných ľudovo-umeleckých predmetov. Ide prevažne o mladých ľudí z vidieckeho prostredia, ktorí sa rozhodli ostať v našom kraji a pokračovať v rodinnej tradícii. Verím, že prvá konferencia remeselníkov v Košickom kraji naštartuje ďalších a pomôže spropagovať tradičné ľudové remeslá, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou našej kultúry, "uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Na konferenciu sú pozvaní remeselníci z Košického kraja. Účastníci budú mať možnosť oboznámiť sa s pripravovanou stratégiou podpory a rozvoja ľudového remeselníctva na úrovni Košického samosprávneho kraja. Súčasťou programu bude aj prezentácia príkladov z praxe v oblasti efektívnej podpory tradičného ľudového remesla v susednom Maďarsku, ako aj priamo v našom kraji.

"Táto konferencia má za cieľ upriamiť pozornosť verejnosti na to, že ľudové remeslo ešte nevymrelo, iba o ňom málo vieme, málo hovoríme, málo ho prezentujeme a minimálne sa o neho staráme. Osobne to vnímam tak, že oproti folklóru je tradičné remeselníctvo menej viditeľný segmet. Remeselník ako jedinec sa so svojimi výrobkami určite ťažšie presadí, ako napríklad folklórne kolektívy. Máme snahu v Košickom kraji to zmeniť. Chceme sa preto inšpirovať dobrými príkladmi nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia,," približuje obsah a ciele konferencie Helena Novotná, riaditeľka Gemerského osvetového strediska (GOS).

Konferencia ľudových remeselníkov a ľudovo-umeleckých výrobcov s medzinárodnou účasťou pod názvom Tradičné ľudové remeslo v Košickom kraji sa uskutoční 12. decembra 2019 v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave.

Gemerské osvetové stredisko je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja. V rámci svojej územnej pôsobnosti sa špecializuje na zachovanie a rozvoj tradičného remesla. Spravuje Dom tradičnej kultúry Gemera a Remeselnícky inkubátor Gemer v Rožňave (Betliarska 8), ktorý je zároveň aj sídlom Gemerské osvetové stredisko. 


Nízkonákladové formy marketingu

vzdelávací workshop pre klientov RINK


20.11.2019 od 15:00 do 17:00 v Dome tradičnej kultúry Gemera. Rožňava, Betliarska 8


Čo sa dozviete?

  • ako sa pozerať na svoj produkt
  • ako odpropagovať seba a svoju značku
  • kedy je najlepšie používať online a kedy offline
  • koľko stojí propagácia značky

volajte, píšte :

Petra Bangóová, +421 915 884 135, petra.bangoova@gos.sk


Sieťujeme čipkárky Košického kraja

18. novembra 2019/13.00 - 16.00, Košice, Kasárne/Kulturpark/budova BRAVO


Paličkovaná čipka prežíva svoju renesanciu. Toto tradičné remeslo je obdivuhodné pre svoju jemnosť a krásu, no zároveň trpezlivosť a precíznosť, ktoré si vyžaduje. Na Gemeri má paličkovanie takmer 200-ročnú tradíciu. Aká bola paličkovaná čipka v minulosť a aká je v súčasnosti sa dozviete na našom workshope.

Téma: MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ PALIČKOVANEJ ČIPKY

Vašou lektorkou je

Mgr. Angela Czintelová

Etnografka, autorka mnohých odborných publikácií. Paličkovaniu sa venuje od svojich vysokoškolských štúdií, špecializuje sa na gemerské vzory a motívy. Od roku 2000 vedie Klub paličkovanej čipky pri Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave. Ako lektorka sa zúčastňuje na rôznych odborných podujatiach doma i v zahraničí. V súčasnosti sa venuje prekresľovaniu vzorov a tvorbe vlastných motívov okrajových čipiek z kútnych plachiet a čepcov.

volajte, píšte :

Petra Bangóová, +421 915 884 135, petra.bangoova@gos.sk

plagát na stiahnutie