NOVINKY


Gemerská paličkovaná čipka darovaná

KEĎ VIEME PORADÍME, POMÔŽEME, SPROSTREDKUJEME

príbeh o tom, ako gemerská paličkovaná čipka sa stala oficiálnym darom mesta Rožňavy pre prezidentku Slovenskej republiky

Významnou misiou Remeselníckeho inkubátora Gemer je aj propagácia remeselníkov a ich produktov.  Existujú na to špeciálne a chytro vymyslené formy a nástroje, ktoré sa snažíme v rámci našich edukačných aktivít odovzdať aj samotným remeselníkom.

 S radosťou však zisťujeme, že vďaka vám všetkým aj náš RINK, čiže remeselnícky inkubátor sa dostáva do povedomia ľudí a inštitúcií čoraz viac. A je to dobre. 


Pokračujeme v edukačnom procese

REMESELNÍCKY INKUBÁTOR PONÚKA SVOJE VZDELÁVACIE WORKSHOPY AJ V NOVOM ROKU

Milí priatelia,

s radosťou vám oznamujeme, že máme pre vás nachystané pokračovanie vzdelávacích workshopov. Prvý v poradí bude dokončenie témy FACEBOOK, špeciálne pre vás, ktorí ste absolvovali predchádzajúce časti.

S tým súvisí aj naša prosba, čiže domáca úloha pre vás :

  • FANPAGE

Vrelo by sme privítali, ak by ste už mali pripravenú svoju Fanpage, ktorú by ste nám predstavili.

  • FOTKY

Bolo by taktiež prínosné mať so sebou (na USB či vo vašom notebooku, tablete a pod.) aj zopár fotiek svojich produktov.

  • TEXT POD FOTO

popis toho čo je na fotke necháme na vašej kreativite

ČO BUDEME ROBIŤ?

naučíme vás ako pridať fotky, vytvoriť fotoalbumy, spolu odkomunikujeme či je text vhodne napísaný alebo nie. Zároveň vám odprezentujeme aj tipy, ako správne napísať pútavý a inšpiratívny príspevok.

NEZABUDNITE NÁM OBRATOM OZNÁMIŤ SVOJU ÚČASŤ/NEÚČASŤ

Tešíme sa na vás


Tradičné ľudové remeslo v Košickom kraji

PRVÁ KONFERENCIA ĽUDOVÝCH REMESELNÍKOV KOŠICKÉHO KRAJA

12. decembra 2019 o 10:00 hod. v Dome tradičnej kultúry Gemera, Rožňava, Betliarska 8.


Tradičné ľudové remeslo, jeho miesto, podpora a rozvoj v podmienkach Košického samosprávneho kraja (KSK) sú nosnými témami konferencie s názvom Tradičné ľudové remeslo v Košickom kraji. Konferencia je primárne určená pre ľudových remeselníkov a ľudovo-umeleckých výrobcov. V roku 2019 pod gesciou KSK začal svoju činnosť Remeselnícky inkubátor Gemer (RINK). Ten sa postupne stáva unikátnym vzdelávacím centrom pre ľudových remeselníkov. Jedným z hlavných bodov konferencie bude predstavenie doterajších, aj pripravovaných aktivít Remeselníckeho inkubátora.

"Remeselnícky inkubátor Gemer sme v Gemerskom osvetovom stredisku otvárali v apríli a už po pár mesiacoch sa ukázalo, že má zmysel podporovať tradičné remeslá a lokálnych remeselníkov. Vďaka inkubátoru vnímame vyšší záujem remeselníkov o výrobu tradičných ľudovo-umeleckých predmetov. Ide prevažne o mladých ľudí z vidieckeho prostredia, ktorí sa rozhodli ostať v našom kraji a pokračovať v rodinnej tradícii. Verím, že prvá konferencia remeselníkov v Košickom kraji naštartuje ďalších a pomôže spropagovať tradičné ľudové remeslá, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou našej kultúry, "uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Na konferenciu sú pozvaní remeselníci z Košického kraja. Účastníci budú mať možnosť oboznámiť sa s pripravovanou stratégiou podpory a rozvoja ľudového remeselníctva na úrovni Košického samosprávneho kraja. Súčasťou programu bude aj prezentácia príkladov z praxe v oblasti efektívnej podpory tradičného ľudového remesla v susednom Maďarsku, ako aj priamo v našom kraji.

"Táto konferencia má za cieľ upriamiť pozornosť verejnosti na to, že ľudové remeslo ešte nevymrelo, iba o ňom málo vieme, málo hovoríme, málo ho prezentujeme a minimálne sa o neho staráme. Osobne to vnímam tak, že oproti folklóru je tradičné remeselníctvo menej viditeľný segmet. Remeselník ako jedinec sa so svojimi výrobkami určite ťažšie presadí, ako napríklad folklórne kolektívy. Máme snahu v Košickom kraji to zmeniť. Chceme sa preto inšpirovať dobrými príkladmi nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia,," približuje obsah a ciele konferencie Helena Novotná, riaditeľka Gemerského osvetového strediska (GOS).

Konferencia ľudových remeselníkov a ľudovo-umeleckých výrobcov s medzinárodnou účasťou pod názvom Tradičné ľudové remeslo v Košickom kraji sa uskutoční 12. decembra 2019 v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave.

Gemerské osvetové stredisko je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja. V rámci svojej územnej pôsobnosti sa špecializuje na zachovanie a rozvoj tradičného remesla. Spravuje Dom tradičnej kultúry Gemera a Remeselnícky inkubátor Gemer v Rožňave (Betliarska 8), ktorý je zároveň aj sídlom Gemerské osvetové stredisko. 
Nízkonákladové formy marketingu

vzdelávací workshop pre klientov RINK


20.11.2019 od 15:00 do 17:00 v Dome tradičnej kultúry Gemera. Rožňava, Betliarska 8


Čo sa dozviete?

  • ako sa pozerať na svoj produkt
  • ako odpropagovať seba a svoju značku
  • kedy je najlepšie používať online a kedy offline
  • koľko stojí propagácia značky

volajte, píšte :

Renata Palme, +421 915 884 135, renata.palme@gos.sk


Sieťujeme čipkárky Košického kraja

18. novembra 2019/13.00 - 16.00, Košice, Kasárne/Kulturpark/budova BRAVO


Paličkovaná čipka prežíva svoju renesanciu. Toto tradičné remeslo je obdivuhodné pre svoju jemnosť a krásu, no zároveň trpezlivosť a precíznosť, ktoré si vyžaduje. Na Gemeri má paličkovanie takmer 200-ročnú tradíciu. Aká bola paličkovaná čipka v minulosť a aká je v súčasnosti sa dozviete na našom workshope.

Téma: MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ PALIČKOVANEJ ČIPKY

Vašou lektorkou je

Mgr. Angela Czintelová

Etnografka, autorka mnohých odborných publikácií. Paličkovaniu sa venuje od svojich vysokoškolských štúdií, špecializuje sa na gemerské vzory a motívy. Od roku 2000 vedie Klub paličkovanej čipky pri Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave. Ako lektorka sa zúčastňuje na rôznych odborných podujatiach doma i v zahraničí. V súčasnosti sa venuje prekresľovaniu vzorov a tvorbe vlastných motívov okrajových čipiek z kútnych plachiet a čepcov.


volajte, píšte :

Renata Palme, +421 915 884 135, renata.palme@gos.sk

plagát na stiahnutie