konferencia

Pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku sa 22. júna 2022 o 10.00 hod., v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave uskutoční v poradí už druhá krajská konferencia remeselníkov a ľudovoumeleckých výrobcov.

Remeselnícky inkubátor (RINK), v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, je unikátnym projektom košickej župy, ktorý združuje vyše štyristo zručných majstrov. Svojou aktívnou činnosťou a prezentáciou svojich produktov podporujú rozvoj tradičnej ľudovej kultúry a napomáhajú k prehĺbeniu regionálnej identity.

"Naši lokálni remeselníci potrebujú po náročnom období pandémie impulz do ich ďalšej umeleckej činnosti, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou kultúry a tradícií Košického kraja. Dúfam, že konferencia im bude dostatočnou inšpiráciou, vďaka ktorej sa dozvedia potrebné informácie, aby svoju tvorbu vedeli čo najlepšie adaptovať na potreby dnešného náročného zákazníka," uviedol predseda Košického samosprávneho Kraja Rastislav Trnka.

Konferencia remeselníkov Košického kraja, ako už samotný jej názov Tradícia a poctivá výroba naznačuje, bude o prezentácii možností ako za remeselný produkt získať ocenenie či značku kvality, aké sú systémy a procesy schvaľovaní, či kritériá hodnotení v rôznych sférach a úrovniach - tak na celoštátnej ako aj regionálnej. Program konferencie ponúka aj pohľad, ako táto problematika je vnímaná a realizovaná v zahraničí. "Slovné spojenie "návrat k tradíciám" v našom chápaní znamená okrem vyjadrenia úcty k poctivej remeselnej výrobe našich predkov aj prízvukovanie skutočnosti, že dnešná remeselná výroba musí byť orientovaná na človeka 21. storočia. Čiže akcent musí byť kladený na tri faktory - kvalitu, estetiku a funkcionalitu produktu," približuje tematické zameranie konferencie Helena Novotná, riaditeľka Gemerského osvetového strediska (GOS) v Rožňave, ktoré spravuje RINK.

Účastníci konferencie získajú prehľad aj o tom, aká je štátna podpora tradičnej remeselnej výroby u susedov v Maďarsku prostredníctvom Domu tradícií - Hagyományok Háza, aké sú možnosti podpory pre začínajúcich podnikateľov zo strany Slovak Business Agency, ale aj o tom, ako úspešne spájať tradičné remeslo so súčasným dizajnom či ako sa tvorivé remeselné aktivity dostávajú do virtuálneho priestoru.

"Motivovať ľudí k pozitívnemu vnímaniu regionálnych tradícií prostredníctvom ľudového remesla je našou nepísanou úlohou, ba priam povinnosťou. Počas trojročnej existencie inkubátora, ktorého činnosť výrazne zabrzdilo príliš dlhé pandemické obdobie, sa uskutočnilo množstvo zaujímavých aktivít pre našich klientov. Či to boli edukačné, orientované napríklad na reklamu a marketing, komunikačné tréningy pre lektorov, praktické cvičenia produktového fotenia alebo prezentačné podujatia ako výstavy - autorské a celokrajské, jarmoky, prípadne individuálne konzultácie a sprostredkovanie predaja remeselných produktov," dodáva riaditeľka GOS Helena Novotná.

Remeselnícky inkubátor bol založený pod gesciou Košického samosprávneho kraja v apríli 2019 so zámerom poskytnúť remeselníkom, najmä z vidieckeho prostredia, podporu a pomoc a vytvoriť tak priaznivejšie podmienky pre rozvoj tradičného remeselníctva na území župy. Rovnako významným faktorom je aj snaha inšpirovať remeselníkov k poctivej tradičnej výrobe ale aj k rodinnému podnikaniu a podporiť tým rozvoj kreatívnej ekonomiky.

Konferencia ľudových remeselníkov a ľudovoumeleckých výrobcov Košického kraja sa uskutoční dňa 22. júna 2022 so začiatkom o 10.00 hodine v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave, ul. Betliarska č.8. 

Konferencia má otvorený režim, účasť širokej verejnosti je vítaná.

Z dôvodu obmedzených kapacitných možností je nutná REGISTRÁCIA VOPRED.
INFORMÁCIE:
Bc. Anežka Kleinová, zástupkyňa riaditeľky GOS, kleinova [at] gos [dot] sk, 0915 884 135 (Po-Pi, 9.00-15.00)
REGISTRÁCIA: Gemerské osvetové stredisko - recepcia: 0917 419 259 (Po-Pi, 9.00-15.00)