Základné informácie o značke

Regionálne označenie miestnych produktov je spoločné vizuálne označenie pre kvalitné výrobky a služby, ktoré sa vyrábajú alebo poskytujú v určenom regióne a spĺňajú určité stanovené štandardy. Jeho cieľom je podporiť miestnych výrobcov a prispieť k rozvoju regiónu. Táto značka identifikuje produkt ako pochádzajúci z konkrétneho regiónu, čím zaručuje jeho autenticitu a jedinečnosť v rámci daného územia. Táto jedinečnosť je často vytvorená kombináciou tradičných metód výroby, miestnych surovín, vynikajúcej kvality, ručnej práce a ďalších charakteristík, ktoré sú špecifické pre daný región.

 

Regionálny produkt Košického kraja

Regionálny produkt Košického kraja

V Košickom kraji vzniká regionálna značka kvality, ktorá nielenže potvrdzuje pôvod výrobku v danej lokalite, ale tiež zdôrazňuje jeho jedinečnosť, ktorá je inšpirovaná predovšetkým miestnymi tradíciami. Táto značka reprezentuje výnimočné miestne suroviny, kvalitnú ručnú prácu a ďalšie špecifické atribúty výroby, pričom otvára dvere aj pre inovácie. Značka kvality prináša mnoho výhod pre všetky zainteresované strany. Okrem toho, že môže pomôcť zlepšiť kvalitu regionálnych produktov na trhu, tiež prispieva k posilneniu imidžu regiónu a podporuje jeho ekonomický rozvoj a udržateľnosť. Cieľom implementácie regionálneho označovania na úrovni kraja je podporovať autenticitu a unikátnosť remeselnej tvorivosti a materiálneho kultúrneho dedičstva, zároveň zvýrazniť jednotlivé historické regióny Košického kraja - Gemer, Spiš, Abov, Zemplín jedinečnými  produktmi Košického kraja pod spoločnou zastrešujúcou značkou Regionálny produkt Košického kraja.

 

Tradičný výrobok Košického kraja - Abov, Gemer, Spiš, Zemplín

Tradičný výrobok

 Značka, ktorá garantuje tradíciu, originalitu, kvalitu a výnimočnosť lokálnych výrobkov.

O záujme Košickej župy na uchovávaní miestnych tradícií  so zreteľom na využívanie tradičných výrobných postupov, materiálov, vzorov, ornamentiky, ozdôb, receptúr a pod. svedčí okrem zastrešujúcej značky Regionálny produkt  Košického kraja  aj uvedenie značky Tradičný výrobok Košického kraja. Budú sa používať na označenie lokálnych produktov, najmä remeselných a ľudovo-umeleckých výrobkov z prírodných zdrojov so zaručeným pôvodom z Košického kraja a jedinečným vzťahom k jednotlivým regiónom - Gemera, Spiša, Abova a Zemplína.
 

Ciele Košickej župy v oblasti podpory výrobcov regionálnych produktov 
 

 • Vytvoriť  komunikačnú  platformu medzi KSK a lokálnymi výrobcami na podporu vzájomného dialógu a transparentného a rýchleho šírenia informácií.
 • Poskytnúť marketingovú pomoc pre zvýšenie povedomia obyvateľov kraja o dostupných a kvalitných miestnych produktoch, vrátane zdravých potravín.
 • Zvýšiť informovanosť o prínosoch podpory miestnych produktov, surovín a služieb.
 • Posilniť regionálnu identitu.
 • Rozhýbať rozvoj lokálnej ekonomiky a spolupráce.
 • Podporiť využívanie miestnych zdrojov.
 • Zvýšiť dopyt po kvalitných regionálnych produktoch a službách.
 • Podporiť predaj regionálnych produktov.
 • Vytvoriť nové distribučné kanály od výrobcu k spotrebiteľovi.
 • Podporiť rozvoj turizmu, vrátane ponuky kvalitných služieb, zážitkovej turistiky a vidieckeho turizmu.
 • Prispieť k rozvoju miestnej ekonomiky prostredníctvom vytvárania pracovných príležitostí a investícií v regióne.
 • Podporiť spolupráce, výmeny skúseností a zapojiť obyvateľov do rozvoja regiónu.
 • Podporiť inovácie.
   

  Územná pôsobnosť


  Značku kvality Regionálny produkt košického kraja a Tradičný výrobok Košického kraja môžu na svoje výrobky alebo na poskytované služby získať subjekty, ktoré sú realizované na území Košického kraja. Územie okresov Gelnica, Košice (I.II.III.IV.), Košice – okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov.