Prvá výzva bude zverejnená v 2. polroku 2024 so zameraním na remeselné produkty.