Eva Horváth

pletenie z pálky
Lokalita
Seňa
E-mail
horvath82.eva [at] gmail.com

Vyrastala som v čarovnom prostredí vidieckeho života, kde sme sa ako deti hrávali okolo tkáčskeho stroja. Babka tkala koberce, piekla nám chutné tradičné jedlá, vyrábali sme si hračky z kukurice, formovali rôzne misky z hliny, skákali sme na slamených baloch, starali sme sa o zvieratká. Prežila som detstvo plné zážitkov, radostí, vôní domova, lásky, bezpečia dedinského života tak ako sa patrí. Mala som nádherné detstvo, ktoré ovplyvnilo moje rozhodnutie v dospelosti osvojiť si tradičné ľudové remeslo. Počas svojho aktívneho tanečného a foklórneho života som mala možnosť na festivaloch zažiť tradičné remeselné trhy. Tam som sa prvýkrát stretla s výrobkami z pálky. Bola to láska na prvý pohľad. Vtedy som sa rozhodla, že si toto remeslo v plnej miere osvojím. Tu začala moja cesta. Vyštudovala som tradičné ľudové remeslo v Budapešti (Hagyományok Háza), konkrétne výrobu úžitkových predmetov z pálky, zo slamy a šúpolia pod vedením vynikajúcej odbornej lektorky Bárány Mara. Bolo to dvojročné akreditované štúdium ukončené záverečnou skúškou. Opieralo sa o výskum prác predchádzajúcich generácií, naučili sme sa celú techniku zberu a spracovania materiálu, vypletanie, šitie, tkanie, formovanie a tvorenie vzorov. Súčasťou štúdia bola aj záverečná práca, v mojom prípade výskum tradičného ľudového remesla z nášho regiónu. Štúdiu v Budapešti predchádzal ročný akreditovaný kurz výučby tvorivých dielní pre deti zameraný na výrobu tradičných detských hier z prírodných materiálov v Sárospataku. Začala som sa venovať výskumom tradičných remesiel v našom širšom okolí. Zamerala som sa na šúpolie a slamu. Vyrábam tašky, rohože na stenu, koberce, košíky, zapletám nábytok (vrch stoličiek), ako aj vianočné dekorácie zo slamy a pálky. Moje výrobky pravidelne vystavujem na putovných výstavách doma aj v zahraničí (Maďarsko, Belgicko, Nemecko, Anglicko). Ako remeselníčka som bola poctená aj pozvaním do Európskeho parlamentu v Bruseli, kde som spolu s ďalšími remeselníkmi v rámci prezentácii tradičných remesiel predvádzala svoju prácu. Spolupracujem s ÚĽUV-om ako lektorka, kde vediem tvorivé dielne pre deti a odborné kurzy pre dospelých. Snažím sa zachovať spôsob spracovania týchto úžitkových predmetov tak ako som sa ich učila, od prameňa, od starej generácie. Považujem to za dôležité, pretože len týmto spôsobom vieme zachovať našu jedičnú kultúru a odovzdať naše poznatky ďalej budúcim generáciám. Rada vediem tvorivé dielne s deťmi, kde spoznávajú tieto pre nich už nie celkom známe materiály, ich históriu, zber, spracovanie, využiteľnosť a vôňu. Tu rozvíjajú svoje zručnosti, poznatky a popri hraní sa s vlastnoručne vyrobenými hračkami prichádzajú stále s novými nápadmi. Záujem, nadšenie a radosť detí pri tvorení ma veľmi teší. Prinášajú mi stále novú energiu a pocit, že lásku k remeslu si deti zachovajú a že to remeslo bude naďalej žiť aj v budúcnosti.