Gemerské osvetové stredisko, Betliarska č. 8, 048 01 Rožňava, IČO: 31 297 781  

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov pre Gemerské osvetové stredisko vykonáva:

CUBS+

Adresa: Mudroňová 29, Košice
IČO: 46943404

E-mail: oou [at] cubsplus [dot] sk (oou[at]cubsplus[dot]sk)
Web: www.cubplus.sk