Oprávnení žiadatelia 

 • Remeselník alebo ľudovoumelecký výrobca. 
 • Poľnohospodársky a potravinársky producent.
 • Poskytovateľ stravovacích, ubytovacích a doplnkových služieb.  

 

Základné princípy pre udelenie značky 

 • Výrobok a výrobca pochádza z regiónu Košického kraja (tradícia).
 • Uprednostňuje sa využívanie miestnych zdrojov.
 • Jedinečnosť a originalita vo vzťahu k regiónu.
 • Ručná práca, tradičné postupy a receptúry. 
 • Súlad s prírodou a krajinným rázom.
 • Proces výroby nepoškodzuje prírodu.

 

Regionálny produkt Košického kraja 
sa udeľuje pre nasledovné produkty a výrobky

 • Remeselné produkty s použitím materiálov napríklad drevo, kameň, keramika, sklo, kov, slama, textil, vlna, čipka, koža a iné.
 • Potraviny a poľnohospodárske produkty napríklad pekárenské, cukrárenské, ovocie a  zelenina zo záhrady, z farmy, mäsové, údenárske výrobky, produkty  z medu, nápoje nealkoholické , cestoviny, mliečne výrobky, koreniny, ochucovadlá, oleje a iné.
 • Prírodné produkty  napríklad kvetiny, bylinky, huby, med, čaje a iné.
 • Kozmetické produkty, drogéria z prírodných produktov.

 

Tradičný výrobok Košického kraja
Každý uchádzač o značku Regionálny produkt Košického kraja môže požiadať aj o udelenie mimoriadnej značky Tradičný výrobok Košického kraja.  Táto značka okrem zaručeného pôvodu z daného kraja zadefinuje aj jeho jedinečný  vzťah k jednotlivým regiónom kraja - Gemera, Spiša, Abova a Zemplína. 
Musí spĺňať špecifické požiadavky a kritériá prezentujúce zachovalé tradície regiónu,  ktoré zadefinuje konkrétna výzva na predkladanie žiadostí. Z oblasti tradičného remeselníctva napríklad drevený dlabaný riad, črpáky, kožená pastierska kapsa, byče, bačovské opasky, paličkovaná čipka, výrobky z prírodných pletív (košíky, predmety z pálky a šúpolia a pod.), hudobné nástroje (fujary, gajdy, píšťaly a pod.), kroje a krojové súčasti, výrobky z rohoviny, tkané pokrovce, kapse, tkané alebo kožené zápästníky, zdobené vajcia a pod.
V oblastiach prírodných potravinárskych produktov, ktoré sú vyrábané podľa preukázateľných tradičných receptúr napríklad produkty z medu, sirupy, džemy, ochucovadlá, mäsové, mliečne, pekárenské a cukrárenské výrobky a pod.