Čo je Remeselnícky inkubátor Gemer?


Je špecializovanou formou podpory ľudových remeselníkov, ľudovo-umeleckých výrobcov, unikátnym nástrojom na vytváranie priaznivých podmienok pre rozvoj tradičného remeselníctva na území Košického kraja.
Komu je určený ?

Začínajúcim, ale aj skúseným remeselníkom z územia Košického kraja, ktorí sa chcú orientovať a zdokonaliť v modernom svete marketingu, reklamy, úspešnej prezentácii vlastnej tvorby. Taktiež aj v oblastiach aktuálnej legislatívy, výroby, predaja a podnikania. Chcú sa viac dozvedieť o historickom vývoji remesla a doplniť svoje vedomosti a zručnosti o tradičné techniky, technológie a postupy výroby so zreteľom na estetiku a funkcionalitu produktov. Jednoducho každému, kto chce byť lepší, úspešný a úspešnejší. 
Čo ponúka?

Pripravené je množstvo podporných aktivít, ktoré uľahčia štart do sveta kreatívneho biznisu.

Napríklad školenia, kurzy, workshopy, odborné prednášky, mentoring, poradenstvo, podpora predaja, produktové fotenie, organizovanie výstav a prezentácií, stáže či certifikácia produktov. 

Pozrite si naše úvodné video

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Medzinárodný festival paličkovanej čipky spája tradíciu a súčasnosť. Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizovalo v dňoch 20. a 22. septembra 2019 XII. ročník Medzinárodného festivalu paličkovanej čipky pod názvom Paličkovanie, csipkeverés, koronki.

Košická župa otvára svoj prvý remeselnícky inkubátor v Rožňave. Dom tradičnej kultúry Gemera sa stáva unikátnym vzdelávacím centrom pre ľudových remeselníkov. 24. 4. 2019 o 9:30 hod. v Dome tradičnej kultúry Gemera, Rožňava, Betliarska 8.

O aké konkrétne výhody sa jedná?


Pripravované benefity sú naozaj rôznorodé. Určite vás inšpirujú možnosti využiť:


špeciálne zľavové poukážky na workshopy, tréningy zručností a odborné prednášky


kurzy a školenia zdarma alebo iba za symbolický poplatok

dobrovoľnícke stáže pre začínajúcich keramikárov a tkáčov v Dome tradičnej kultúry Gemera,


organizovanie a sprostredkovanie autorských výstav na území Slovenska i v zahraničí

certifikácia a podpora predaja vašich výrobkov


elektronický prenos informácií a aktualít


zdieľaná technická infraštruktúra - počítače, internet a fotoštúdio.