Čo je Remeselnícky inkubátor?


Je špecializovanou formou podpory ľudových remeselníkov, ľudovo-umeleckých výrobcov, unikátnym nástrojom na vytváranie priaznivých podmienok pre rozvoj tradičného remeselníctva na území Košického kraja.
Komu je určený ?

Začínajúcim, ale aj skúseným remeselníkom z územia Košického kraja, ktorí sa chcú orientovať a zdokonaliť v modernom svete marketingu, reklamy, úspešnej prezentácii vlastnej tvorby. Taktiež aj v oblastiach aktuálnej legislatívy, výroby, predaja a podnikania. Chcú sa viac dozvedieť o historickom vývoji remesla a doplniť svoje vedomosti a zručnosti o tradičné techniky, technológie a postupy výroby so zreteľom na estetiku a funkcionalitu produktov. Jednoducho každému, kto chce byť lepší, úspešný a úspešnejší. 
Čo ponúka?

Pripravené je množstvo podporných aktivít, ktoré uľahčia štart do sveta kreatívneho biznisu.

Napríklad školenia, kurzy, workshopy, odborné prednášky, mentoring, poradenstvo, podpora predaja, produktové fotenie, organizovanie výstav a prezentácií, stáže či certifikácia produktov. 

Pozrite si naše úvodné video

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Gemerské osvetové stredisko v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj organizujú už druhú celokrajskú výstavu remeselných produktov z Košického kraja. To najlepšie z dielne Remeselníckeho inkubátora Gemer si budú môcť návštevníci pozrieť od 21. októbra v Dome remesiel na Hrnčiarskej ulici...

Obchodné centrum Optima v Košiciach ožilo dňa 16. a 17. septembra 2021 tradičnými ľudovými remeslami. Remeselnícky inkubátor v týchto moderných priestoroch už druhýkrát zorganizoval Malý jarmok tradičných ľudových remesiel Košického kraja. Po vlaňajšom úspechu nám vedenie OC Optima opäť vyšlo v ústrety a poskytlo nám svoje priestory. S možnosťou...

O aké konkrétne výhody sa jedná?


Pripravované benefity sú naozaj rôznorodé. Určite vás inšpirujú možnosti využiť:


špeciálne zľavové poukážky na workshopy, tréningy zručností a odborné prednášky


kurzy a školenia zdarma alebo iba za symbolický poplatok

dobrovoľnícke stáže pre začínajúcich keramikárov a tkáčov v Dome tradičnej kultúry Gemera,


organizovanie a sprostredkovanie autorských výstav na území Slovenska i v zahraničí

certifikácia a podpora predaja vašich výrobkov


elektronický prenos informácií a aktualít


zdieľaná technická infraštruktúra - počítače, internet a fotoštúdio.