Čo je Remeselnícky inkubátor Gemer?


Je špecializovanou formou podpory ľudových remeselníkov, ľudovo-umeleckých výrobcov, unikátnym nástrojom na vytváranie priaznivých podmienok pre rozvoj tradičného remeselníctva na území Košického kraja.
Komu je určený ?

Začínajúcim, ale aj skúseným remeselníkom z územia Košického kraja, ktorí sa chcú orientovať a zdokonaliť v modernom svete marketingu, reklamy, úspešnej prezentácii vlastnej tvorby. Taktiež aj v oblastiach aktuálnej legislatívy, výroby, predaja a podnikania. Chcú sa viac dozvedieť o historickom vývoji remesla a doplniť svoje vedomosti a zručnosti o tradičné techniky, technológie a postupy výroby so zreteľom na estetiku a funkcionalitu produktov. Jednoducho každému, kto chce byť lepší, úspešný a úspešnejší. 
Čo ponúka?

Pripravené je množstvo podporných aktivít, ktoré uľahčia štart do sveta kreatívneho biznisu.

Napríklad školenia, kurzy, workshopy, odborné prednášky, mentoring, poradenstvo, podpora predaja, produktové fotenie, organizovanie výstav a prezentácií, stáže či certifikácia produktov. 

Pozrite si naše úvodné video

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Prvá konferencia ľudových remeselníkov a ľudovo-umeleckých výrobcov s medzinárodnou účasťou pod názvom Tradičné ľudové remeslo v Košickom kraji sa uskutočnila 12. decembra 2019 v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave.

Napriek zmene pôvodného termínu sa remeselníci zišli v hojnom počte na workshope zameranom na tému Nízkonákladové formy marketingu. Teší nás ich záujem, a veľmi si vážime nových remeselníkov, ktorí sa pridali k nám. Obdivuhodné, že zavítali do RINK-u aj z druhého konca Košického kraja. Pani krasličiarka z Trebišova, mladý drevorezbár zo Somotora,...

Tak, ako novonarodené nevyvinuté dieťa je dané do inkubátora, tak môže aj začínajúci remeselník vstúpiť do inkubátora. Taktiež sa jedná o uzavretý priestor, kde remeselník dostáva "potrebnú výživu" čiže služby a poradenstvo, aby bol schopný samostatnej existencie. Po ukončení inkubácie remeselník je schopný samostatného fungovania, v tejto fáze už...

O aké konkrétne výhody sa jedná?


Pripravované benefity sú naozaj rôznorodé. Určite vás inšpirujú možnosti využiť:


špeciálne zľavové poukážky na workshopy, tréningy zručností a odborné prednášky


kurzy a školenia zdarma alebo iba za symbolický poplatok

dobrovoľnícke stáže pre začínajúcich keramikárov a tkáčov v Dome tradičnej kultúry Gemera,


organizovanie a sprostredkovanie autorských výstav na území Slovenska i v zahraničí

certifikácia a podpora predaja vašich výrobkov


elektronický prenos informácií a aktualít


zdieľaná technická infraštruktúra - počítače, internet a fotoštúdio.