Ladislav Zachar

drevorezba
Lokalita
Čierna Lehota

V detstve mal každý chlapec nožík, vyrábali sme si jednoduché hračky. Mama bola krajčírka, pekne kreslila, čo som odpozoroval od nej. V susedstve žil Janko Králik, známy gemerský výrobca píšťaliek a gájd. Bol som fascinovaný jeho zručnosťou a dobrosrdečnosťou. Niekde tam sa formoval môj vzťah k remeslu. Som samouk, vyrábam píšťaly i fujary, ktoré zdobím vzormi z Gemera. Okrem toho sa venujem aj drevorezbe, kde používam sakrálne aj ľudové motívy, rád zobrazujem miestnu ľudovú architektúru. Svoju tvorbu prezentujem, ale aj predávam na jarmokoch v okolí. Rád sa zúčastňujem aj výstav, je pre mňa dôležité poznať názory odborníkov, ktorí ma usmerňujú, aby si moje diela zachovávali prvky tradičnej ľudovej kultúry v takej podobe, v akej to robili naši predkovia. Svoju tvorbu som vystavoval v rodnej Čiernej Lehote, v Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave, v Štítniku. Najväčším ocenením pre mňa je, ak ľudia prejavia o moje diela záujem. 

Ladislav Zachar zomrel v roku 2022.