jarmok Optima

Obchodné centrum Optima v Košiciach ožilo dňa 16. a 17. septembra 2021 tradičnými ľudovými remeslami. Remeselnícky inkubátor v týchto moderných priestoroch už druhýkrát zorganizoval Malý jarmok tradičných ľudových remesiel Košického kraja. Po vlaňajšom úspechu nám vedenie OC Optima opäť vyšlo v ústrety a poskytlo nám svoje priestory. S možnosťou prezentovať svoje remeslo sme oslovili remeselníkov z našej databázy RINK a po vyhodnotení a výbere prihlásených záujemcov sme zostavili zoznam tak, aby boli zastúpené remeselné činnosti počas oboch dní rovnako pútavo. Zabezpečili sme remeselníkom stánky, menovky, vizitky, obalový materiál na podporu ich predaja. Pestrá ponuka a výber z toho najlepšieho z oblasti tradičnej výroby v Košickom kraji pritiahlo do OC Optima množstvo priaznivcov remesla. Pravú jarmočnú atmosféru dotvárali ukážky remesiel ako rezbárstvo, kožiarstvo, drotárstvo, šperkárstvo, hrnčiarstvo, šúpoliarstvo, paličkovaná čipka, vyšívanie či háčkovanie. V štýlových drevených stánkoch predstavilo svoje výrobky a remeslo spolu 22 remeselníkov z rôznych častí Košického kraja a opäť sa predstavil aj sociálny podnik z Rejdovej a Združenie gemerských remeselníkov z Krásnohorskej Dlhej Lúky. Aj tento rok bol kladený osobitný dôraz na estetiku a koncepčné usporiadanie stánkov, príslušenstva, obalových materiálov, označení stánkov a vizitiek. Záujem o jarmok v moderných priestoroch prejavili aj rozhlasové médiá, ktoré svojimi reportážami priblížili dianie svojim poslucháčom. Pokiaľ situácia v zimných mesiacoch dovolí organizovanie podobných podujatí, tešíme sa aj na Vianočný remeselnícky jarmok v priestoroch OC Optima v Košiciach, ktorý RINK plánuje v dňoch 16. a 17. december 2021.