Slovenský rekord v tkaní pokrovca

Jednou zo zaujímavých aktivít župného mestečka v Košiciach  v rámci Župných dní Košického samosprávneho kraja,  kde sa v plnej paráde predstavil aj náš Remeselnícky inkubátor bol  okrem tvorivých dielní  a predvádzania tradičného remesla  aj  pokus o slovenský rekord v ručnom tkaní pokrovca. Podmienkou bolo za vopred určený čas zapojiť čo najväčší počet ľudí do tkania.  Našou úlohou - okrem technického a personálneho zabezpečenia  bolo  prilákať čo najviac záujemcov spomedzi návštevníkov. Horizontálne krosná a odbornú asistenciu zabezpečil Ladislav Szekereš z Nižnej Slanej.  Krosná, ktoré používal, mali viac ako 80 rokov a boli už pripravené na tkanie s natiahnutou osnovou a šírkou na tkanie nastavenou na 87 cm. Úlohou každého účastníka bolo viackrát presunúť člnok pomedzi niteľnicu a brdom poriadne zatlačiť tkaninu, aby sa vytvoril rovnomerný povrch a štruktúra tkaniny. Počas 6 hodín sa za krosnami vystriedali doslova generácie ľudí – žiaci, deti, stredoškoláci,  matky s deťmi, staré mamy s vnúčatami a aj najstarší návštevníci. Podporiť nás prišli aj kolegovia z Úradu KSK, riaditeľia a zamestnanci kultúrnych ale aj ďalších zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti košickej župy. Nechýbali ani účastníci zo zahraničia.  Najdlhšiu cestu ale merala účastníčka zo Žiliny.  Tkanie pokrovca presne o 10:03 odštartoval komisár slovenských rekodov Igor Svítok. O 13:45 konštatoval, že sa podarilo zlomiť doterajší rekord s hodnotou 78 účastníkov. Rekord pokračoval až do 16:03, keď bolo do prezenčnej listiny zapísaných celkovo 116 rekordmanov-  z toho 22 mužov, ktorí sa zúčastnili 6-hodinového maratónu tkania. Vo večerných hodinách prevzal certifikát o platnom rekorde predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Foto: Igor Svítok