Odhalenie značky

Svetlo sveta 26. apríla 2024 počas Župných dní historicky po prvýkrát boli predstavené nové značky kvality Košického kraja,  symbolicky v remeslami opradenom Gemeri, v Rožňave. Regionálny produkt a Tradičný výrobok Košického kraja sú tým najhodnotnejším a očami najviditeľnejším symbolom šikovných remeselníkov a výrobcov z Gemera, Spiša, Abova a Zemplína. Ľudia so zlatými rukami, pod ktorými vznikajú unikátne výrobky, si to zaslúžia. "Verte, v našom kraji je takýchto remeselníkov a výrobcov dostatok. Vlastné značky výnimočných produktov, ktoré sú vyrobené v Košickom kraji uvádzam dnes s veľkou hrdosťou do života. Keďže v každom župnom mestečku sme si pre vás prichystali tzv. čerešničku na torte - niečo, na čo budeme ešte roky spomínať a hrdo hovoriť, že je to NAŠE, tak som nesmierne rád, že práve v Rožňave má premiéru predstavenie značiek Regionálny produkt Košického kraja a Tradičný výrobok Košického kraja. Za veľkú pomoc pri nápade a príprave certifikácie značiek ďakujem nášmu župnému Remeselníckemu inkubátoru, " uviedol Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja. 

Pustiť prezentačné video

Remeselnícky inkubátor RINK bol založený 24. apríla 2019 za účelom rozvoja a aktívnej podpory remeselníkov a ľudovo-umeleckých výrobcov Košického kraja. Jedným z dlhodobých zámerov bolo aj vytvorenie certifikácie výnimočných regionálnych produktov. "Je to síce náhoda, ale o to viac potešujúca, že skoro na deň presne, na 5. výročie vzniku RINK bola uvedená do života značka kvality Regionálny produkt Košického kraja. Oproti pôvodnému zámeru hodnotiť iba remeselné produkty, náš úmysel dostal novú podobu. Rozšírili sme značku kvality o štyri ďalšie. Tradičný výrobok Abova, Gemera, Spiša a Zemplína, čo znamená, že značka okrem zaručeného pôvodu z nášho kraja zadefinuje  aj  jeho jedinečný vzťah k jednotlivým regiónom. V spolupráci s Odborom regionálneho rozvoja Úradu Košického samosprávneho kraja pripravujeme certifikačný proces aj na potravinové a poľnohospodárske produkty a v ďalšej etape aj na služby. Momentálne chystáme prvú výzvu na remeselné produkty a netrpezlivo čakáme od Úradu priemyselného vlastníctva SR udelenie ochrannej známky" predstavuje ďalšie plány Helena Novotná, riaditeľka Gemerského osvetového strediska, ktoré riadi činnosť RINK. Ďalšie informácie pre záujemcov a  Prezentačné video

Počas Župných dní Košického kraja, samozrejme  nechýbala ani prezentácia Remeselníckeho inkubátora. Návštevníci nielen videli vystavené produkty, ale mohli jednoduché fortiele výroby aj vyskúšať. "Snáď ako vždy, najväčší záujem malých aj veľkých bol pri hrnčiarskom kruhu, ale v dlhom rade stáli aj pri pánovi brašnárovi. Do výroby vlastnej drevenej lyžice sa pustili tí odvážnejší, deti sa skôr zaujímali o tkanie na krosnách, dámy o paličkovanú čipku. Veľkému záujmu sa tešili prírodné produkty z levandule či na medzinárodných súťažiach ocenené sirupy, džemy i med. A toto všetko unikátne, voňavé a chutné bolo z nášho Košického kraja! " predstavuje ako prebiehalo Rande s remeslom manažér RINK, Peter Novotný.  

Príhovor pri odhalení značky