Ako využiť služby Remeselníckeho inkubátora?

Účasť na aktivitách remeselníckeho inkubátora je na princípe dobrovoľnosti. Klientom inkubátora môže sa stať remeselník za predpokladu, že svoje remeslo už perfektne ovláda, alebo je čerstvým absolventom školy so zameraním na tradičné remeslo, resp. remeselníckeho kurzu. V prípade začínajúceho remeselníka je potrebné preukázať sa adekvátnou zručnosťou a vlastnou tvorbou.

Nevyhnutnou podmienkou je bezplatná REGISTRÁCIA do Databázy remeselníkov a ľudovoumeleckých výrobcov Košického kraja.

Registračný formulár remeselníka

Ochrana osobných údajov

Gemerské osvetové stredisko, Betliarska č. 8, 048 01 Rožňava, IČO: 31 297 781  

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov pre Gemerské osvetové stredisko vykonáva:

CUBS+

Adresa: Mudroňová 29, Košice
IČO: 46943404

E-mail: oou@cubsplus.sk
Web: www.cubplus.sk

Dokumentáciu Zásady ochrany osobných údajov na stiahnutie nájdete na tejto stránke.